Bractwo kontynuuje tradycje Kurkowego Bractwa Strzeleckiego istniejącego od 1352 do 1939 roku w Toruniu. Działalność Bractwa ma charakter kulturalno-sportowy. Główne cele działania to:

  • krzewienie uczuć patriotycznych, popularyzowanie i kultywowanie historycznych tradycji i zwyczajów Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Toruniu,
  • kultywowanie tradycyjnego strzelania obywatelskiego poprzez organizowanie zawodów strzeleckich w konkurencjach, których rodowód nierzadko sięga średniowiecza,
  • propagowanie sportu strzeleckiego wśród szerokich rzesz społeczeństwa poprzez prowadzenie szkoleń, strzelań i zawodów o zasięgu zarówno lokalnym jak i ogólnopolskim.