Dzisiaj jest:
Strona główna      Kalendarz imprez      Mapa dojazdu      Kontakt     


Księga pamiątkowa Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Toruniu

Okładka

Księga pamiątkowa KBS w Toruniu została wydana z okazji X-lecia reaktywacji toruńskiego Bractwa. Omawia historię Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Toruniu od jego początków po dzień dzisiejszy w ścisłym powiązaniu z historią miasta.

Spis treści

W rozdziale I omówiono początki działalności Bractwa, jego strukturę i rolę, jaką odgrywało w średniowiecznym mieście. W tym czasie Bractwo spełniało w mieście ważną funkcję wojskową w systemie obrony miasta przed najazdami obcych wojsk. Przedstawiono ćwiczenia, broń strzelecką i strzelnice, służące wojskowemu przygotowaniu członków do obrony miasta, jak i przywileje, jakimi władze miejskie obdarzały bractwo w uznaniu jego zasług dla miasta w tym zakresie. Bractwu powierzono opiekę nad artylerią miejska i obsługę dział w razie potrzeby.

Przywilej

W rozdziale II przedstawiono działalność bractwa w okresie przynależności miasta do Królestwa Polskiego od drugiej połowy XV do końca XVIII wieku, gdy Polska przestała istnieć podzielona między Prusy, Rosję i Austrię, a Toruń od 1793 roku przeszedł pod panowanie Królestwa Prus. W okresie polskim bractwo zyskuje liczne przywileje królów polskich, a przebywający w Toruniu w roku 1709 car Rosji Piotr Wielki z królem Polski August II Mocny złożyli wizytę bractwu i oddali strzał do specjalnie przygotowanej tarczy.

Król EGS

W rozdziale III opisano okres po przejęciu miasta przez Prusy. Bractwo kontynuowało działalność i dawne tradycje aż do I wojny światowej, teraz jednak pod zmienioną nazwą jako Friedrich-Wilhelm-Schützenbrüderschaft. Dramatyczne chwile przeżywało Bractwo w okresie wojen napoleońskich, gdy miasto okupywali Francuzi a potem Rosjanie. W okresie po roku 1815 Bractwo obchodziło 500 i 550-lecie swojego istnienia, odnowiło swoje przywileje nadane mu jeszcze za czasów polskich. Wybudowano Dom Strzelecki, który istnieje do dzisiaj jako Młodzieżowy Dom Kultury. W tym czasie bractwo zmienia charakter z wojskowego na sportowo-strzelecki.

Karabiny

Rozdział IV omawia działalność Bractwa w nowopowstałej Polsce od końca I wojny światowej do wybuchu II. Bractwo nabiera teraz polskiego charakteru, kontynuując jednak tradycje swojego poprzednika, ale też wprowadzając nowe. Bractw odwiedził prezydent Polski Ignacy Mościcki, który oddał strzał do historycznej tarczy kólewskiej. W rozdziale tym przedstawiono również pamiątki Brackie – puchary, medale i tarcze z okresu tak polskiego jak i niemieckiego.

Działalność

Po II wojnie światowej nowe, komunistyczne władze nie zgodziły się na wznowienie działalności Bractwa. Przejęto majątek ruchomy i nieruchomy Bractwa. Nieruchomości Brackie do dzisiaj służą miastu, dając schronienie organizacjom kulturalnym i charytatywnym, majątek ruchomy przepadł bez śladu. Warunki do wznowienia Bractwa powstały dopiero w nowej, niekomunistycznej Polsce w roku 1999. Grupa miłośników historii i strzelania podjęła trud reaktywacji Bractwa praktycznie od nowa. Nie odnaleziono ani jednego brata z okresu przedwojennego. Trud rekonstrukcji dawnych zwyczajów, stworzenie nowej siedziby przedstawia ostatnia część książki.

Zdjęcia

Mijające właśnie dziesięciolecie pokazało, że pamięć o Bractwie kurkowym jest nadal żywa. Udział nowego bractwa w imprezach i uroczystościach spotyka się z dużą życzliwością mieszkańców i wsparciem władz samorządu miejskiego, co pozwala z ufnością patrzeć w przyszłość. Bogato ilustrowaną książkę zamykają zestawienia: skład obecnego Bractwa i jego aktualny zarząd, jego królów i pierwszych dam, przedwojenny i obecny statut Bractwa oraz wyniki strzelań z okresu od 1999 do 2008 roku.

Wykazy

Książka ma 196 stron, okładkę miękką, lakierowaną, zawiera około 200 fotografii. ISBN 978-83-60873-09-0. Można ją nabyć w siedzibie Bractwa lub za pośrednictwem Internetu, składając zamówienie na adres EMAIL. Cena 20 zł + koszty przesyłki.

© 2010 by Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Toruniu.